2018

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ir Ukrainos  Vystomojo bendradarbiavimo projektą „Ukrainos Hersono, Nikolaevo, Kirovogorodo ir Poltavos sričių jaunimo organizacijų tinklo sukūrimas pritaikant Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos patirtį“. Projekto tikslas – remiantis Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos patirtimi sukurti Chersono, Nikolaevo, Kirovogorodo ir Poltavos sričių vietos bendruomenių ir jaunimo organizacijų partnerystės principais pagrįstą bendradarbiavimo tinklą, siekiant įtraukti jaunimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Projektas finansuojamas  Vystomoj bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis (Lietuvos Užsienio reikalų ministerija), projekto vertė 28 000 Eur. Projekto trukmė – 7 mėn. -2018.03-10.31. 

2017

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektas „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“, Nr. NOBP1-14, sutartis 2017-09-08, finansuojamas pagal SADM Programos 05.02 “NVO ir bendruomenių plėtros“ priemonę „Finansuoti konkurso būdu atrinktus Nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2017-08-25- 2017-12-31, projekto vertė 53075.00 Eur.

2016

Projektas NOBP14, „Lietuvos vietos bendruomenių sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas“, finansuojamas SADM ,,Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros veiksmų 2014-2016 metų plano priemones“. Priemonė ,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“, vykdymo laikotarpis: 2016.04.25 – 2016.12.31, projekto vertė 3000 Eur.

2014

Projektas Nr. NOBP1-14, Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje”SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano priemonė: „Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2014.09.11-2014.12.31, projekto vertė 4257,40 Eur (14700 Lt).

2013

Projektas Nr. BOAP1-3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa „Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus“ priemonė. Vykdymo laikotarpis: 2013.05.15-2013.12.31, vertė 6310,82 Eur (21790 Lt).

2012

Projektas Nr. BOAP1- 3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus,
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa. Vykdymo laikotarpis: 2012.06.01-2012.12.31, projekto vertė  8688,60 Eur (30000 Lt).

2011

Savanoriškos veiklos sklaida Lietuvos bendruomenių organizacijose“, Europos Sąjungos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas, sutartis 2011-07-26. Vykdymo laikotarpis: 2011-09-30 – 2011-11.31, projekto vertė 45000 Lt.

Bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų finansavimas konkurso būdu“, projekto Nr. BOAP1-3,sutartis 2011-09-30; finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis, „Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 m.“ programa. Vykdymo laikotarpis: 2011.09.30 – 2011.12.25, projekto vertė 12600 Lt.