2017

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektas „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“, Nr. NOBP1-14, sutartis 2017-09-08, finansuojamas pagal SADM Programos 05.02 “NVO ir bendruomenių plėtros“ priemonę „Finansuoti konkurso būdu atrinktus Nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2017-08-25- 2017-12-31, projekto vertė 53075.00 Eur.

2016

Projektas NOBP14, „Lietuvos vietos bendruomenių sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas“, finansuojamas SADM ,,Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros veiksmų 2014-2016 metų plano priemones“. Priemonė ,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“, vykdymo laikotarpis: 2016.04.25 – 2016.12.31, projekto vertė 3000 Eur.

2014

Projektas Nr. NOBP1-14, Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje”SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano priemonė: „Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2014.09.11-2014.12.31, projekto vertė 4257,40 Eur (14700 Lt).

2013

Projektas Nr. BOAP1-3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa „Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus“ priemonė. Vykdymo laikotarpis: 2013.05.15-2013.12.31, vertė 6310,82 Eur (21790 Lt).

2012

Projektas Nr. BOAP1- 3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus,
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa. Vykdymo laikotarpis: 2012.06.01-2012.12.31, projekto vertė  8688,60 Eur (30000 Lt).

2011

Savanoriškos veiklos sklaida Lietuvos bendruomenių organizacijose“, Europos Sąjungos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas, sutartis 2011-07-26. Vykdymo laikotarpis: 2011-09-30 – 2011-11.31, projekto vertė 45000 Lt.

Bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų finansavimas konkurso būdu“, projekto Nr. BOAP1-3,sutartis 2011-09-30; finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis, „Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 m.“ programa. Vykdymo laikotarpis: 2011.09.30 – 2011.12.25, projekto vertė 12600 Lt.