Lietuvos vietos bendruomenių organizaciju sąjunga (LVBOS) buvo įkurta 2010 m. kovo 27 d. Jos įkūrėjai yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija ir Vilniaus bendruomenių asociacija. Šiuo metu Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) jungia Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Vilniaus bendruomenių asociacijos, Kauno bendruomenių centrų asociacijos, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos, Anykščių Naujų vėjų ir Klaipėdos bendruomenių asociacijos  narius, t. y. per tūkstantį keturis šimtus vietos bendruomenių, įkurtų Asociacijų įstatymo pagrindu.

LVBOS UŽDAVINIAI

  • Stiprinti kaimo ir miesto bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyse
  • Organizuoti bendrus renginius, rengti bendrus projektus
  • Atstovauti bendriesiems narių interesams valdžios ir valdymo bei kitose institucijose nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje
  • Susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti su savivaldos ir kitomis valdžios institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis
  • Rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenių organizacijų bei jų asociacijų veiklą, dalintis tarpusavyje gerąja patirtimi
  • Užtikrinti realų LVBOS funkcionavimą, ieškant alternatyvių jos veiklos finansavimo šaltinių, propaguojant savanoriškos veiklos idėjas vietos bendruomenėse
  • Pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, verslo institucijų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą bendruomeninei veiklai vystyti ir koordinuoti
  • Siekti seniūnijų realaus savarankiškumo ir tapti formaliu valdžios institucijų partneriu siekiant realios savivaldos
  • Siekti, kad būtų sudarytos sąlygos savivaldos institucinių modelių įvairovei, atsižvelgiant į tai, kad mūsų savivaldybės yra labai skirtingos (kaimo vietovių, didžiųjų miestų)

Įgyvendinus uždavinius bei atitinkamus veiksmus, atsirastų vietos bendruomenių organizacijų suderintų pasiūlymų valdžiai pateikimo mechanizmas, susivienijusios vietos bendruomenių organizacijos galėtų efektyviau įtraukti gyventojus į aktyvią visuomeninę veiklą, susidarytų palankios sąlygos gyventojų iniciatyvai, skatintų jų pilietiškumą, žmonių pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą, būtų kaupiama ir skleidžiama informacija apie vietos bendruomenių organizacijų veiklą, stiprėtų visuomenės įtaka viešajam administravimui. LVBOS padėtų palaikyti vietos bendruomenių organizacijų tarpusavio ryšius, derintų veiksmus atstovaujant vietos bendruomenių organizacijų interesus valdžios ir valdymo institucijose.

LVBOS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAS

LVBOS VIZIJA

LVBOS yra Lietuvos kaimo ir miesto vietos bendruomenių veiklą koordinuojantis centras, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

LVBOS MISIJA

Telkti, koordinuoti ir atstovauti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijas, didinti jų kompetencijas ir vaidmenį.

LVBOS VEIKLOS TIKSLAS

Koordinuoti jos narių – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų - veiklą, atstovauti teisėtiems narių bendriesiems interesams bei juos ginti valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkinti kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekti realios savivaldos.

TARYBOS NARIAI

Reda Kneizeviciene

REDA KNEIZEVIČIENĖ

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos tarybos ir sąjungos pirmininkė, Sudūvos VVG pirmininkė ir projektų vadovė.

Ramunas Navickas

Prof. RAMŪNAS NAVICKAS

Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas, Lietuvos NVO koalicijos pirmininkas. Kauno Aleksoto bendruomenės centro tarybos narys.

Sakalas Gorodeckis

SAKALAS GORODECKIS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos pirmininkas, Vilniaus bendruomenės Užupio Respublika ministras pirmininkas.

Jolanta Malinauskaite

JOLANTA MARIJA MALINAUSKAITĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Ežerėlio bendruomenės centro pirmininkė.

Arimantas Rackauskas

Dr. ARIMANTAS RAČKAUSKAS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Vilniaus Jeruzalės bendruomenės centro tarybos narys.

Rimantas Micka

RIMANTAS MICKA

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Balsių bendruomenės pirmininkas.

Vytautas Zenka Juozapavičius

VYTAUTAS JUOZAPAVIČIUS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Vilniaus Dvarčioniškių bendruomenės pirmininkas.

Arturas-Melianas

ARTURAS MELIANAS

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos narys, Vilniaus Naujininkų bendruomenės pirmininkas.

Rasa Stoniene maza

RASA STONIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė

Janina Aug gera.

JANINA AUGUSTINAVIČIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Kaišiadorių rajono VVG pirmininkė, Lietuvos VVG tinklo valdybos narė.

Nijole maza

NIJOLĖ TIREVIČIENĖ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Tauragės rajono VVG pirmininkė.

Rima Andriulioniene

RIMA ANDRIULIONIENĖ

Kauno bendruomenių centrų asociacija, Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė.

Vytautas Šimkus

VYTAUTAS ŠIMKUS

Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos narys, Kalniečių bendruomenės centro pirmininkas.

Jolanta Gulbiniene

JOLANTA GULBINIENĖ

Kauno bendruomenių centrų asociacija, Kauno Vilijampolės bendruomenės centro “Veršva” tarybos pirmininkė.

Violeta maza

VIOLETA VISOCKIENĖ

Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos narė, Romainių bendruomenės centro pirmininkė.

Varapnickas

RAIMUNDAS VARAPNICKAS

Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkas.