Kvietimai teikti projektines paraiškas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais. Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės…

0 Komentarų

Lietuvos NVO tarybos posėdyje

Spalio 3 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko NVO tarybos posėdis, kurio metu VšĮ „Versli Lietuva“ pristatė Viešųjų paslaugų perdavimo savivaldybėse modelį. Buvo pristatyta tik tyrimo santrauka, visas modelis…

0 Komentarų